Home Consult Informatie Cursus

Informatie

... in een notedopje ...

In onze lessen fysica hebben we geleerd dat onze atomen bestaan uit: Wij zijn dus in feite 1 groot energetisch veld ! Volgens wijlen Dr. Nogier, vooral bekend vanwege de Franse ooracupunctuur, bevat dit energieveld 3 soorten energie: Deze 3 soorten trillen elk op 7 frequenties. Dr. Nogier gaf hen een naamgeving op basis van de eerste 7 letters van het alfabet: frequentie A tot en met frequentie G
Klinkt nogal technisch ... maar nu wordt het boeiend !

Indien deze frequenties correct trillen op hun juiste aantal Hertz dan voelen we ons lekker in ons vel, zowel mentaal, fysisch als emotioneel. Als deze frequenties echter niet op hun correcte Hertz trillen dan heeft dat een heel duidelijke impact op ons volledige functioneren.
Er bestaan tabellen die verduidelijken welke frequenties bij welke pathologieën uit evenwicht zijn, maar dat is een medische benadering en ik richt mij op het emotionele aspect.
Door enerzijds onze levenswijze en de eisen en verwachtingen die aan ons gesteld worden en anderzijds de niet altijd plezante zaken die ieder van ons meemaakt in het leven merken we dat sommigen van problemen krijgen zoals: angstig zijn, twijfelen, in overdrive leven, piekeren, zich depressie voelen, overbezorgdheid
In dergelijke gevallen zijn bijna steeds alle frequenties uit hun evenwicht maar specifiek: Wat kunnen we eraan verhelpen ? Hoe krijgen we die frequenties terug in hun evenwicht ?
Dr. Nogier corrigeerde de frequenties,met laserapparatuur via acupunctuurpunten op het oor.

Nu blijkt echter dat je als therapeut afgeweken frequenties kunt corrigeren met natuurlijke gepolariseerde magnetische energie. Klinkt andermaal vrij technisch maar in feite is het gewoon met de handen gerichte corrigerende (gepolariseerde magnetische) energie sturen op die afgeweken frequenties van het energetisch veld van de cliënt. (zonder acupunctuurnaalden !).
Hoe dit praktisch gebeurt vereist een demo met de bijhorende info.
En dan stelt zich nog de vraag hoe te meten welke frequenties uit evenwicht zijn. Met RAC's (Reflex Auriculo Cardiaque) kan dit nagegaan worden. Het zou ons echter te ver leiden om hierop nu dieper in te gaan

Deze benadering vervangt geenzins een reguliere medische behandeling maar kan als ondersteuning zeer doeltreffend zijn.

info@martinverkest.eu +32(0)495 732 708